ELROM

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

- Nowoczesnych instalacji elektrycznych (domowych i przemysłowych):

 • Instalacje oświetleniowe.
 • Instalacje odgromowe.
 • Pomiary elektryczne.
 • Naprawa i modernizacja instalacji elektrycznych.
 • Usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń elektrycznych.
 • Montaż przyłączy elektrycznych.
 • formalności w ZE.
 • Konserwacja instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych.
 • Wszelkie prace wykonywane techniką Prac Pod Napięciem.
 • Badania okresowe skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej.
 • Badania okresowe skuteczności instalacji odgromowych.

- Instalacje sygnalizacji pożaru oraz oddymiania

- Instalacje odgromowych (piorunochrony):

 • Tradycyjna ochrona odgromowa.
 • System aktywny.
 • oraz
 • Konserwacja instalacji odgromowych.

- Pomiary elektryczne:

 • Pomiary rezystancji izolacji - badanie stanu izolacji.
 • Pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu.
 • Pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia.
 • Badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, B.
 • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych.
 • Pomiary eksploatacyjne urządzeń ochronnych.
 • Ustalanie kolejności wirowania faz.
 • Badanie i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych.
 • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych.
 • Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim.

oraz

Pomiary natężenia oświetlenia.

Świadectwa energetyczne -

dla istniejących oraz nowopowstałych budynków.

Gwarancja jakości i atrakcyjne ceny, a dla stałych klientów rabat!